УМБАЛ ИВАН РИЛСКИ

 Първи в България инсталиран fMRI. Единственият бипланов ангиограф за неврохирургични процедури. Първата за България СПЕКТ-СТ апаратура по оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.