Комак Медикъл

 Цялостно оборудване на Клинична лаборатория, част от по-голяма пакетна сделка по проект, получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма ”Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г.