МБАЛ „Надежда”

МБАЛ Надежда - повярвахме си, доверихме се и го направихме!
Последно поколение медицинска апаратура на високо реномирани производители.Пакетна доставка на апаратура за образна диагностика, операционни зали, неонаталогия, анестезиология и реанимация.