Александровска болница РЕТ-СТ

Един завършен проект от Национално значение!
Комплексно изпълнение и доставки на обект с разгърната площ от 300 кв.м.