МБАЛ Пловдив

Проект до ключ - цялостно решение и изпълнение на Централна стерилизационна.