МБАЛ Самоков

Високоспециализирана апаратура за диагностика в най-ранен етап на болестта.