ПроектиПортфолиото ни включва над 50 реализирани проекта в цялата страна.
Въпреки че всички те са свързани с изграждане и оборудване на медицински заведения, всеки проект е уникален по отношение на планиране и изпълнение. 
 

Част от нашите партньори и изпълнени проекти

София

/ УМБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД, Гр. София – Еднопланова ангиографска система; Многокасетъчна CR система за дигитализация; Ултразвукови апарати; PACS система; Биохимичен анализатор; Имунологичен анализатор
/ УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Гр. София – Система за магнитно-резонансни изследвания; Дигитален графично-скопичен рентгенов апарат; Бипланова ангиографска система; Гама камера комбинирана с 16-срезов компютърен томограф; Ехокардиограф
/ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” АД, Гр. София – Еднопланова ангиографска система; Пакетна сделка с комплексно оборудване за Кардиологично отделение;
/ УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Гр. София – Апарат за позитронна емисионна томография- компютърна томография ( PET-CT)
/ СБАЛ-Гръбначен център АД, Гр. София – С-рамо
/ „Търговска лига национален аптечен пазар” АД – Портативни ултразвукови апарати
/ АСГИМП „Д-р Румен Велев” ЕООД, Гр. София – Ултразвуков апарат
/ СБАЛГАР „Д-р Малинов”, Гр. София – Ултразвукови апарати
/ САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД, Гр. София - Ултразвукови апарати
/ МБАЛ „Надежда”, Гр. София – Пакетна сделка с комплексно оборудване за образна диагностика, операционни зали, анестезиологично оборудване, оборудване за неонатология
/ МБАЛ „Доверие” АД, Гр. София– С-рамо, 8-срезов Компютърен томограф; Ендоскопска апаратура; Роботизирана система за хирургия Da Vinchi
/ „Сити Хоспиталс енд Клиникс” ЕООД, Гр. София – Пакетна сделка с комплексно оборудване за централна стерилизационна, система за медицински газове, медицинска апаратура и оборудване
/ МБАЛ НКБ, Гр. София – Ултразвуков апарат
/ „Комак Медикал” ЕООД, Гр. София – Ултразвуков апарат; Хематологичен анализатор Интегрирана система: биохимичен анализатор и имунологичен анализатор
/ УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, Гр. София – Ултразвукови апарати
/ МЦ Доверие СБТ ООД, Гр. София – Ултразвукови апарати; Остеодензитометър; ЕКГ холтер; Холтер за кръвно налягане, Велоргометър; ЕКГ апарат
/ СБАЛО София – Компютърен томограф; Мамограф
/ МЦ „Марковс” ООД, Гр. София – Ултразвуков апарат
/ ПЗУ „Св. Лазар Хоспитал”, Гр. София –Ултразвуков апарат
/ МБАЛ „Вита”, Гр. София – Ултразвуков апарат

Варна

/ СБАЛОЗ „Д-р М. Марков”, Гр. Варна – Рентгенов апарат; Компютърен томограф
/ МБАЛ „Света Марина”, Гр. Варна – Ултразвуков апарат
/ МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Гр. Варна –Остеодензитометър
/ АМЦСМП „Олимед” ООД, Гр. Варна – Ултразвуков апарат

Бургас

/ МБАЛ „Дева Мария” ЕООД, Гр. Бургас – Компютърен томограф, Ангиограф и Ултразвукови апарати

Пловдив

/ МБАЛ Пловдив – Пакетна сделка с комплексно оборудване за централна стерилизационна; Ултразвукови апарати
/ МБАЛ „Еврохоспитал”, Гр. Пловдив – Пакетна сделка с комплексно оборудване за образна диагностика
/ „Медлайн Клиник” ООД, Гр. Пловдив – Ултразвукови апарати
/ МТБ Гр. Пловдив – Ултразвуков апарат
/ МЦ „Св. Св. Козма и Дамян”, Гр. Пловдив – Ултразвуков апарат
/ СБАЛАГ ''Селена”, Гр. Пловдив – Ултразвукови апарати
/ МЦ „Ню Лайф”, Гр. Пловдив – Ултразвукови апарати
/ АСМПАГРМ-ИП „Д-р Васил Даскалов” ЕООД, Гр.Пловдив – Ултразвуков апарат
/ Медицински Университет, Гр. Пловдив – Ултразвукови апарати

Стара Загора

/ МБАЛ „Тракия”, Гр. Стара Загора / бивша МБАЛ „Иван Рилски”/ – Пакетна сделка с комплексно оборудване на медицинска апаратура и оборудване
/ МБАЛ „Проф. Стоян Киркович” АД, Гр. Стара Загора – Ултразвуков апарат
/ МЦ ВЦРИБ – Лекушев ЕООД, Гр. Стара Загора – Ултразвуков апарат

Велико Търново

/ ДКЦ 1 Гр. Велико Търново – Пакетна сделка с комплексно медицинско и общоболнично оборудване за АГ, Кардиология и Образна диагностика.
/ МОБАЛ „Стефан Черкезов”/Гр. Велико Търново - Ултразвуков апарат

Русе

/ МБАЛ Русе АД – 16-срезов Компютърен томограф; С-рамо; Мобилни рентгенови апарати; Ултразвукови апарати

Габрово

/ МБАЛ „Тота Венкова”

/Гр. Габрово – Дигитален графичен рентгенов апарат

Добрич

/ „Д-р Красимир Стоилов – АИПСИМПАГ”, Гр. Добрич –Ултразвуков апарат

Видин

/ МБАЛ „Света Петка” АД, Гр. Видин – Дигитален рентгенов апарат за скопия и графия с дистанционно управление

Хасково

/ МБАЛ Хасково –Ангиографски апарат, Ултразвуков апарат

Първомай

/ „Д-р Лиляна Минчева – АИПСМПВБЕ” ЕООД, Гр. Първомай – Ултразвуков апарат

Смолян

/ ДКЦ Смолян ЕООД, Гр. Смолян – ЕКГ Холтер

Велинград

/ МЦ „Вели Медикус” ЕООД, Гр. Велинград – Ултразвуков апарат

Перник

/ МЦ „Евита” ЕООД, Гр. Перник – Ултразвуков апарат

Ямбол

/ „ДКЦ 1- Ямбол” ЕООД, Гр. Ямбол – Ултразвуков апарат

Казанлък

/ МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски”, Гр. Казанлък – Компютърен томограф

Етрополе

/ МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” , Гр. Етрополе – Компютърен томограф; Ултразвукови апарати; Непрекъснат доплер

Благоевград

/ МБАЛ Благоевград АД – Ултразвуков апарат
/ ЕТ „Д-р Ваня Цветкова – ИПСМПВБК”, Гр.Благоевград – Ултразвуков апарат
/ МБАЛ „Пулс - Благоевград” ООД – Ултразвуков апарат

Петрич

/ Медико-дентален център Доверие ЕООД, Гр. Петрич – Ултразвуков апарат

Шумен

/ КОЦ Шумен – Компютърен томограф

Самоков

/ МБАЛ Самоков – Ултразвуков апарат; Остеодензитометър; Дефибрилатори

Пазарджик

/ МЦ Тонус 2013 ООД, Гр. Пазарджик – Пакетна сделка с комплексно оборудване за Кардиологично отделение- Ехокардиограф, Електрокардиограф, ЕКГ, ЕКГ холтер, Велоаргометър, Холтер за кръвно налягане

Търговище

/ ЕТ „ИПСИБМП по ревматология – Д-р Славчева”, Гр. Търговище – Ултразвуков апарат

Севлиево

/ Акта Медика, Гр. Севлиево – Ултразвуков апарат