Иновации

Водени от идеята, че иновациите отличават лидерите, ние следим всяко нововъведение в света на медицината. Работейки с най-големите международни компании в здравния сектор, гарантираме на нашите клиенти непрекъснат достъп до най-иновативните технологии. 
 
Доброто партньорство с лидери в индустрията като General Electric Healthcare, ни осигурява достъп до световно ноу хау. Така обогатявайки портфолиото си, успяваме да внедрим най-добрата апаратура в някои от най-големите български болници.
 

Новаторският ни дух ни позволява да се развиваме, за да надскочим себе си с всеки нов проект.

Нашите партньори в иновациите:

Carl Zeiss
General Electric