TurnKey ProjectsПакетната сделка е  комплексна консултация и услуга за изграждане и  обзавеждане на болнични заведения от „А до Я”, известна още и като „Проект до ключ”.  Реализацията на подобни проекти е сложен процес, изискващ време и ресурс от експерти.
Въпреки това, решенията „до ключ“ предлагат оптимизация на разходите и пълен контрол върху всеки етап - от изграждане на концепцията до пускане на болничното заведение в експлоатация