Екип

Инж. Михаела Караманолова Изпълнителен директор Медицинска апаратура и оборудване

m.karamanolova@sopharmatrading.bg

Инж. Виктор Гешков Продуктов и проектен мениджър Медицинска апаратура и оборудване v.geshkov@sopharmatrading.bg
Йорданка Георгиева

Национален мениджър продажби Ултразвукова апаратура

y.georgieva@sopharmatrading.bg
Д-р Красимир Цанков Национален мениджър продажби  Контрастни вещества krasimir.tsankov@sopharmatrading.bg
Инж. Стефан Цветанов Национален мениджър продажби Офталмология и микрохирургия s.tsvetanov@sopharmatrading.bg
Гергана Сутурска Регионален мениджър продажби  Контрастни вещества g.suturska@sopharmatrading.bg
Лилия Кръстева Регионален мениджър продажби Контрастни вещества l.krasteva@sopharmatrading.bg
Калоян Монев Регионален мениджър продажби Офталмология и микрохирургия k.monev@sopharmatrading.bg
Гриша Диманов Регионален мениджър продажби Ултразвукова апаратура g.dimanov@sopharmatrading.bg
Христо Ненов

Регионален мениджър продажби Ултразвукова апаратура

 hristo.nenov@sopharmatrading.bg
Цветанка Пеева Регионален мениджър продажби Ултразвукова апаратура ts.peeva@sopharmatrading.bg
Мирослав Тодоров Регионален мениджър продажби Образна диагностика miroslav.todorov@sopharmatrading.bg
Марио Борисов Регионален мениджър продажби Образна диагностика m.borisov@sopharmatrading.bg
Таня Тодорова Регионален мениджър продажби Образна диагностика tanya.todorova@sopharmatrading.bg
Георги Хаджидечев Регионален мениджър продажби Офталмология и микрохирургия g.hadzhidechev@sopharmatrading.bg
Анелия Александрова Търговски представител Офталмология и микрохиругия a.aleksandrova@sopharmatrading.bg
Ивайло Георгиев Регионален мениджър продажби Ултразвукова апаратура i.georgiev@sopharmatrading.bg
Владимир Николов

Мениджър продажби Нуклеарна медицина и Онкология

vladimir.nikolov@sopharmatrading.bg
Инж. Христо Влаев

Апликационен специалист

h.vlaev@sopharmatrading.bg
Инж. Радослав Стоянов

Сервизен инжeнер

r.stoyanov@sopharmatrading.bg
Мария Радулова Координатор търговски процеси Медицинска апаратура и оборудване m.radulova@sopharmatrading.bg
Инж. Иван Милушев

Сервизен инженер

i.milushev@sopharmatrading.bg
Тодор Стойчев Търговски представител Радиофармация todor.stoychev@sopharmatrading.bg