АКРЕДИТАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК/
Проверка на необходимото оборудване съгласно медицинските стандарти
/ Подготовка на документация за кандидатстване
/ Изготвяне на алгоритъм и изискуема документация за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на  Закона за лечебните заведения
/ Подаване и проследяване на документи