ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ, СТРАТЕГИЯ ЗА МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, МЕЖДУНАРОДЕН ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ

След успешното реализиране на проекта идва време за генериране на приходи, навлизане в нови пазарни сегменти, достигане до всички потенциални целеви пациентски аудитории. Omnis ще развие пълния бизнес потенциал на инвестицията.


/ Партньорства с акредитиращи органи като Accreditation Canada International (CCHSA), Joint Commission International ( JCI)- Turkey, QHA Trent Accreditation (UK), The International Society for Quality in Health Care Ireland (ISQua), EAHM (European Association of Hospital Managers).
/ Изработка на кампания за официално откриване на новия обект
/ Дизайн и печат на брошури, покани, плакати, други печатни материали
/ Статегия за осъществяване на рекламна кампания чрез различни комуникационни канали, съобразени с различните целеви аудитории - пациенти, лекари, институции.
/ Академично представяне в специализирани медии.
/ Партньорства с медицински брокери с цел международен здравен туризъм
/ Изработка на маркетинг-стратегия, съобразена с националната стратегическа и здравна карта към даден момент.