ФинансиранеФинансовите познания са само базата, върху която стъпваме,  за да осигурим адекватно финансиране за всеки проект на Omnis 
 

Решения за финансиране на проекта

/ Разсрочено плащане в няколко сценария
OMNIS може да предостави на своите клиенти различни сценарии за разсрочено плащане, които се явяват различни варианти на лизингови схеми. Възможни са схеми, както с финансов така и с оперативен лизинг. Сроковете на лизинга могат да бъдат различни в зависимост от размера на исканото финансиране.


/
 
Други нестандартни решения за финансиране на проекта
OMNIS е гъвкава организация, която има възможност да предложи на клиентите си най-разнообразни варианти на финансиране – освен вече изброените, така и осигуряване на „мостово” финансиране, мецанин кредити и др.

Съдействие при кандидатстване по европейски програми

Със старта на новия програмен период на Европейската общност от януари 2016 г., на инвеститорите в България ще бъдат на разположение множество програми целящи стимулиране на бизнеса. Повечето от тях ще бъдат под формата на кредитни улеснения – предоставяване на обезпечения пред банкови институции, дългосрочно финансиране на изключително ниски лихвени нива. OMNIS поддържа контакти с основните финансови институции, които обслужват тези програми и може да предостави на своите клиенти методическа помощ и да опосредства връзката за получаване на финансиране по европейски програми.

Подпомагане за кредитиране през партньорите на OMNIS от банковия сектор.

OMNIS е партньор на водещи кредитни институции в България, с които са подписани писма за сътрудничество, подготвени изрично с цел подпомагане проектите на клиентите на OMNIS. Това гарантира приоритетно разглеждане на тези проекти базирано на гаранциите, които OMNIS предоставя за тях.