СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Omnis осигурява експертна подкрепа за всеки етап и елемент на строителните работи.

 

Детайлно познаване на стандартите за медицински заведения и на съвременните изисквания за строителни материали
/ Оптимизация на разхода на количествено-стойностните сметки
/ Работа само с утвърдени фирми с дългогодишен опит в строителството или реновацията на медицински заведения
/ Генериране на нестандартни решения за вътрешен дизайн
/ Пълен контрол на екипите за строителен надзор на обекта
/ Инвеститорски контрол на директно подчинение на клиента.