Международна експертиза


През последните години глобализацията във всички сфери на икономиката все повече размива границите между локалните и глобалните тенденции, изисквайки от всеки успешен бизнес да познава в дълбочина най-новите световни практики. 

Софарма Трейдинг заема лидерската си позиция благодарение на стремежа си винаги да предлага най-новото в здравните услуги на местния пазар. Сред основните ценности на компанията е иновативността като подход при стратегическото управление на бизнеса и при въвеждането на най-високите професионални стандарти на предоставяните услуги, релевантни на тези в Европа и света.
 

Екипът от външни експерти на OMNIS е реализирал редица международни проекти, черпейки опит от наложени световни практики. Проектите на OMNIS са свързани с въвеждането на нови модели на управление на грижата за пациента, имплементиране на златни стандарти в медицинската апаратура и оборудване, създаване на утвърдени световни практики в болничния мениджмънт. 

С партньор като OMNIS Вашият проект, ще има на своя страна международна експертиза и локален авторитет!