Складова база - сервиз

 
 

/ Поддържане на складова наличност от резервни части, консумативи и необходим инструментариум.
/ Сертифицираните от съответните производители сервизни инженери, поддържат всички необходими документални досиета и протоколи за работа на продадените от OMNIS апарати.
/ Поддържане на складова наличност от демонстрационни апарати за временно предоставяне при необходимост и демонстрации при клиенти.