МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ


 

 

/ Сервизните инженери на OMNIS осигуряват всички процеси от монтаж до пускане в експлоатация на всеки продаден апарат
/ Издаване на гаранционна карта за всеки продаден апарат
/ Обучение на персонала за работа с апаратите
/ Апликационни обучения от сертифицирани специалисти
/ При необходимост - посещение в рефернтни бази на територията на Европа
/ On-line диагностика и първа помощ от сертифицирани инженери
/ Адаптирани към нуждите на конкретния проект варианти на следгаранционно сервизно обслужване