ТЕЛЕФОН 0800 12233
Call Center, предоставящ пълно обслужване за всички сервизни повиквания, както и на разположение за всички клиенти на Софарма Трейдинг.
/ Създадена ticket- система за сервизна дейност, гарантираща качеството на обслужване.
/ Автоматичен мейлинг с информиране на клиентите за статус на сервизно повикване и доставки на резервни части.