КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ, ОБЩОБОЛНИЧНО ОБОРУДВАНЕOmnis доставя целия спектър от апаратура и оборудване, необходим за всяко болнично заведение чрез ексклузивни дистрибуторски договори за територията на страната, както и чрез изградени локални партньорства.
 


 
 

КОМПЛЕКСНА АПАРАТУРА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

 
/ Пълно портфолио скенери, рентгенови и ултразвукови апарати
/ РЕТ-СТ, бейциклотрон и циклотронни комплекси
/ СПЕКТ-СТ
/ Пълно портфолио Ядрено-магнитни резонанси
/ Мамографи
/ С-рамена
/ Кугели
/ Остеодензитометри
 
 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 
/ Иновативен клас инжектори за контрастно изследване – без спринцовки и останали количества излишен контраст.
/ Контрастни вещества за образна диагностика
/ Консумативи
/ CR дигитайзери
/ Архивиращи системи
/ Болнична информационна система
/ Негативоскопи
/ Роботизирани устройства за запис на дискове
/ Оловни стъкла
/ Лични лъчезащитни предпазни средства
/ Оловни врати и материали за изолация на стени, тавани, подове и прозорци
/ Рентгенови филми
 
 

КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ С ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ СИСТЕМИ ЗА КАРДИОЛОГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ, ИНТЕНЗИВНИ ОТДЕЛЕНИЯ, НЕОНАТОЛОГИЯ, РОДИЛНИ ЗАЛИ.

 
/ Пълно портфолио монитори
/ Анестезиологични апарати
/ Централни мониторни станции
/ Респиратори
/ ЕКГ апарати, включително иновативни модели с дигитализация
/ Холтери и стрес-тест системи
/ Велоергометри
/ Дефибрилатори
/ Кувьози, билирубинови лампи и пълно неонатологично животоспасяващо оборудване
/ Пълна гама специфични и общи консумативи
 

КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕНДОДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

 
/ Пълен набор видеоскопични апарати за диагностика и терапия
/ Пълен набор консумативи
/ Специален инструментариум за лапароскопия
 

КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ПАТОАНАТОМИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ
 

/ Пълна гама биохимични, имунологични, хематологични анализатори и интегрирани системи
/ Пълна гама реактиви и консумативи
/ Кръвно-газови, уринни анализатори, глюкоанализатори и др.
/ Лабораторни микроскопи
/ Фризери, хладилни камери
/ Маси, оборудване
/ PCR апаратура и оборудване
 

КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ 
 

/ Лазери
/ Рефрактометри
/ Факоемулсификатори
/ OCT
/ Пълна гама микроскопи
/ Пълна гама консумативи, вътреочни лещи
 

КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

 
/ Технологични и работни проекти за централна стерилизация
/ Пълна гама апаратура и консумативи за стерилизация
/ Плазмени стерилизатори
/ Системи за обратна осмоза
 

ОБЩОБОЛНИЧНО ОБОРУДВАНЕ 

/ Разнообразие от модели болнични легла
/ Болнично оборудване за стаи- шкафове, гардероби, столове, лампи
/ Сестрински пост
/ Видеосистеми за наблюдение на болни
/ Почистващи системи
/ Пълно оборудване за баня и санитарни възли
 

КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ ЗА БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ

 
/ АГ
/ УНГ
/ Ортопедия
/ Урология
/ Неврология
/ Физиотерапия и рехабилитация
/ Вътрешни болести
/ Хематология
/ Пневмология
/ Дерматология