КОМПЛЕКСНО ЗАРЕЖДАНЕ С ЛЕКАРСТВА, КОНСУМАТИВИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОЗМЕТИЧНИ И САНИТАРНИ ПРОДУКТИБързи, регулярни и ефективни доставки до всяка точка на България посредством дистрибуционните центрове на Софарма Трейдинг в София, Пловдив, Велико Търново и Варна.


/ Изграждане и оборудване на болнична аптека
/ Автоматизирана система за зареждане по отделения
/ Над 5 000 лекарствени артикула
/ Над 3 000 артикула специфичен и общ консуматив
/ Над 2 000 артикула козметични изделия
/ Собствен Call Center предоставящ пълно обслужване на всички клиенти на Софарма Трейдинг.